Give us your feedback on this website

Mobile Navigation Icon Mobile Search Icon
 

Skip to nav | Font Size: A A A | High Contrast

 
 
Helpline: 0800 917 0222
 

Slovaščina

Home > Slovaščina

Slovaščina

Vitajte

Zhromaždenie pacientov a klientov (Patient and Client Council) Vám môže:

  • Pomôcť pri podaní sťažnosti ohľadom zdravotných a sociálnych služieb

  • Pomôcť pri hľadaní informácií ohľadom zdravotných a sociálnych služieb

  • Pomôcť pri vypočutí Vašich názorov a pohľadov ohľadom zdravotných a sociálnych služieb

  • Pomôcť pri zapojení sa do rozhovorov ohľadom zdravotných a sociálnych služieb

Zhromaždenie pacientov a klientov poskytuje všetky tieto informácie ľahko použiteľným spôsobom.

Ak by ste mali záujem o preklad alebo poskytnutie prepisu tejto stránky do Brailovho písma alebo zvukového záznamu, kontaktujte nás na čísle 0800 9170222 alebo nám pošlite e-mail na adresu info.pcc@hscni.net