Helpline: 0800 917 0222
 

Polski

 

Home > Polski

Polski

Witamy

Rada ds. Pacjentów i Klientów (Patient and Client Council) może:

  • pomóc w przygotowaniu zażalenia dotyczącego usług opieki zdrowotnej i społecznej,

  • pomóc w uzyskaniu informacji na temat usług opieki zdrowotnej i społecznej,

  • pomóc w tym, aby Twoje uwagi i opinie na temat usług opieki zdrowotnej i społecznej były wysłuchane,

  • pomóc w zaangażowaniu Cię w dialog na temat usług opieki zdrowotnej i społecznej.

Rada ds. Pacjentów i Klientów udziela wszelkich informacji w dogodnej dla Ciebie formie.

Jeśli chcesz uzyskać jakiekolwiek informacje z tej strony w wersji przetłumaczonej, w alfabecie Braille'a lub w wersji audio, prosimy o kontakt pod numerem 0800 9170222 lub adresem poczty elektronicznej info.pcc@hscni.net