Helpline: 0800 917 0222
 

Gaeilge

 

Home > Gaeilge

Gaeilge

Fáilte romhat

Is féidir le Comhairle na nOthar agus na gCliant

  • Cabhrú leat gearán a dhéanamh faoi na seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta

  • Cabhrú leat eolas a fháil faoi na seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta

  • Cabhrú leat chun go gcloisfear faoi na hábhair imní atá agat maidir leis na seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta agus faoin dearcadh atá agat orthu

  • Cabhrú leat páirt a ghlacadh i labhairt faoi na seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta

Is féidir le Comhairle na nOthar agus na gCliant an t-eolas go léir atá acu a sholáthar ar bhealach atá furasta duit é a úsáid.

Téigh i dteagmháil linn ag 0800 9170222 nó trí ríomhphost ag info.pcc@hscni.net más mian leat go n-aistreofaí aon ábhar ón láithreán gréasáin seo nó go gcuirfear ar fail é i mbraille nó i bhfoirm fuaime.