Helpline: 0800 917 0222
 

Czech

 

Home > Czech

Czech

Vítejte

 

Rada pacientů a zákazníků (Patient and Client Council) vám:

  • pomůže s podáním stížnosti na zdravotní a sociální služby

  • pomůže získat informace o službách zdravotní a sociální péče

  • pomůže veřejně vyslovit vaše obavy a názory ohledně služeb zdravotní a sociální péče

  • pomůže zapojit se do dialogu o službách zdravotní a sociální péče

Rada pacientů a zákazníků může všechny své informace poskytovat takovým způsobem, který vám usnadní jejich použití.

Pokud si přejete, aby jakékoliv informace z těchto internetových stránek byly přeloženy, převedeny do slepeckého písma nebo do zvukového záznamu , obraťte se na nás na telefonní číslo 0800 9170222 nebo na emailovou adresu info.pcc@hscni.net