Give us your feedback on this website

Mobile Navigation Icon Mobile Search Icon
 

Skip to nav | Font Size: A A A | High Contrast

 
 
Helpline: 0800 917 0222
 

български език

Home > български език

български език

Добре дошли!

Съветът по проблемите на пациенти и потребители може

  • да ви помогне да подадете жалба във връзка със здравни и социални услуги;

  • да ви помогне да получите информация за здравни и социални услуги;

  • да помогне да бъдат чути вашите мнения и безпокойства във връзка със здравните и социални услуги;

  • да ви ангажира в диалог за здравните и социални услуги.

Съветът по проблемите на пациенти и потребители може да предостави цялата информация, с която разполага, в лесна за използване от вас форма.

Ако желаете информация от този уебсайт да бъде преведена или записана с брайлово писмо или под формата на звукозапис, моля свържете се с нас на тел. 0800 9170222 или на имейл info.pcc@hscni.net.